←

Ei

Op een ei staat altijd een stempel met getallen en letters. (2-NL-4366201)
2 = scharrelei (er kan ook een 0 = biologisch ei of 1 = vrije-uitloopei staan)
NL staat voor Nederland en 4366201 = nummer legkippenbedrijf.